Du läser här:

Europeiska trafikantveckan

Prova-på-dag

Kom och testcykla olika cyklar : el-cykel, mountainbike och BMX-cykel. Träffa kommunens energi- och klimatrådgivare för tips och råd. Prova en cykelgenerator och kolla hur mycket man behöver trampa för att få vatten att koka.

Titta på och heja på cyklisterna som tävlar i Sista Chansen.

När: Lördag den 17 september

Klockan: 9.30-14.00

Var: Cykelparken i Ramnäs

Varje år mellan den 16 och 22 september äger kampanjen Europeiska Trafikantveckan rum runt om i Europa. Kampanjens syfte är att förbättra trafikmiljön för alla och upplysa om och uppmuntra fler att upptäcka alternativ till bilen. Att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt ger en bättre hälsa och sparar pengar för den enskilda.


Gunilla Falk


, 2016-09-07 14:56

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se