Du läser här:

Extrabussar vid behov för vissa turer på linje 514

Från och med onsdag 19 oktober och tills vidare kommer det att finnas extrabussar i beredskap ("standby-bussar") som sätts in på linjen 514 om behov finns. Detta gäller vissa vardagsturer under rusningstrafik. Samtliga extrabussar kommer att trafikera samma sträcka och hållplatser som vanligt. Även betalning och visering fungerar som vanligt på extrabussarna

  • En extrabuss står redo att avgå vardagar antingen 07.30 eller 07.50 från Surahammar till Västerås om behov finns.
  • Extrabussen kör samma sträcka som ordinarie 514-bussen.

Om extrabussarna

  • Extrabussarna sätts endast in om ordinarie buss är fullsatt.
  • Det är AB Västerås Lokaltrafik som bevakar behovet från dag till dag och beslutar om extrabussen behöver gå eller inte.
  • Samtliga extrabussar kommer att trafikera samma sträcka och hållplatser som vanligt.
  • Betalning och visering fungerar som vanligt på extrabussarna.

Bakgrunden till extrabussarna är att Kollektivtrafikförvaltningen har konstaterat en resandeökning på linjen 514. Under rusningstrafik har vissa turer varit fullsatta redan vid starten. Men nu finns det alltså extrabussar redo att stärka upp på de turer som har flest resenärer.
Kollektivtrafikförvaltningen kommer tillsammans med AB Västerås Lokaltrafik att fortsätta följa upp resandet på dessa linjer.

Sidan publicerad av: Gunilla Falk
, 2016-10-19 09:12

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se