Du läser här:

Frivilliga resurser behövs om krisen kommer – nu söker FRG nya medlemmar

Tänk dig att det händer något allvarligt i kommunen. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan stor händelse sker. I sådana situationer kan det behövas frivilliga som vill hjälpa till. Är du en av dem? 

Kommunens ledning kan kalla in Frivilliga Resursgruppen (FRG) vid kriser eller andra lägen då kommunens resurser inte räcker till. När något utöver det vanliga har hänt kan FRG till exempel hjälpa till med evakueringar, information, utdelning av nödvatten vid mobila vattentankar och andra praktiska eller administrativa uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för FRG.

Att FRG är en viktig resurs i samhällets krisberedskap är ingen överdrift. Vid skogsbranden i Västmanland var FRG en ovärderlig resurs som hjälpte till med bland annat transporter, utdelning av mat och stabsarbete.

Nya medlemmar behövs – kom på informationsmöte 2 oktober – du erbjuds utbildning

  • Tid: Informationsmötet hålls måndag 2 oktober klockan 18.00-21.00
  • Plats: Kommunhuset, Prästgårdsgatan 1 i Hallstahammar

Du får träffa FRG:s ledning samt Hallstahammars och Surahammars kommuners säkerhets- och beredskapssamordnare.
Anmäl gärna att du kommer på mötet till frg.hallstasura@gmail.com, senast 29 september. Detta för att vi ska veta hur mycket fika vi ska förbereda.

Om tillräckligt många anmäler intresse kommer det startas en grundutbildning i januari eller februari 2018. I den utbildningen ingår bland annat första hjälpen, hjärt- och lungräddning, brandskydd, krishantering och kommunkunskap. 

FRG söker dig som har:

  • initiativ- och improvisationsförmåga och flexibilitet
  • förmåga att förmedla och ta emot information
  • förmåga att ta och få kontakt med människor i kris
  • bra kännedom om lokala förhållanden
  • stresstålighet

Anmäl ditt intresse för grundutbildning även om du inte kan komma den 2 oktober

Du är välkommen att kontakta FRG lokalt i Hallstahammar/Surahammar för mer information och intresseanmälan. E-postadressen är frg.hallstasura@gmail.com.

Mer information

Cristian Hidalgo


, 2017-09-25 10:17

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se