Du läser här:

Gnagskydd mot bäver

Det finns gott om bävrar i kommunen och de finns även i anslutning till tätorterna. I Kohagens naturreservat har de fällt eller börjat fälla ett flertal av de aspar som är sparade enligt skötselplanen för att gynna vissa typer av lövskog. Dessa träd är även sparade för hålbyggare. För att förhindra att bävern fäller för många av de sparade träden kommer gnagskydd att sättas upp runt stammarna på ett antal träd. Gnagskydd har även satts upp i förebyggande syfte på 13 stycken grova aspar mellan Sätten och området vid Trädgårn.

Gnagskydd mot bäver

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2017-12-04 11:03

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se