Du läser här:

Hjulmakarvägen

Under vecka 42-43, 19-28 oktober, kommer delar av Hjulmakarvägen att göras om.

Magnetgatans utfart mot Hjulmakarvägen blir avstängd för all fordonstrafik. Hjulmakarvägen mellan Skolgatan och Knuthagsgatan/Enbärsvägen blir avstängd för genomfartstrafik och att det kommer att bli begränsad framkomlighet i korsningen Skolgatan - Hjulmakarvägen.

Om möjligt välj annan väg eller visa vägarbetets personal och oskyddade trafikanter hänsyn.

Ansvarig arbetsledare Robert Dimberg, 0733-37 57 71.

Sidan publicerad av: Gunilla Falk
, 2016-10-17 08:44

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se