Du läser här:

Information om trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan antingen komposteras eller lämnas till återvinningscentral och återbruk. Trädgårdsavfallet får inte kastas i skogen, på annans mark, utanför sin tomt eller bland hushållsavfallet. Informera gärna varandra om vad som gäller för trädgårdsavfall.

För detaljerad information vänligen klicka på länken nedan:

Information om trädgårdsavfall.öppnas i nytt fönster

Foto: Skitterphoto

Cristian Hidalgo


, 2017-06-08 13:45

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se