Du läser här:

Information om väg 252

Trafikverket bygger väg 252 i en ny sträckning mellan Hallstahammar-Surahammar. Syftet är att förbättra vägens funktion som pendlingsväg och länk mellan väg 66 och E18 samt att skydda vattentäkten.

På måndag 8 februari kommer de att påbörja arbeten på den väg som går söderut från bostadsområdet norr om den nya väglinjen precis innan vägen ansluter till väg 66. De ska bl.a. göra en stor urgrävning för att ta bort och ersätta dåliga massor.

Det kommer innebära att det blir krångligt för gående och cyklister att ta sig fram. Urgrävningen kommer att ta ca 3 veckor och därefter kommer fler arbeten att pågå.

Om du vistas i området: Tänk på att det är ett arbetsområde med stora maskiner och transporter - iaktta försiktighet!

Läs mer om vägbygget på Trafikverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktpersoner på projektet
Projektledare Trafikverket: Lars Königsson 010-124 01 45
Projektchef Peab: Björn Fernström 073-337 27 95

Sidan publicerad av: Sara Klavdal
, 2016-02-08 07:24

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se