Du läser här:

Informationsmöte med IP-Only

Välkomna på informationsmöte med anledning av fiberutbyggnad i Surahammars kommun. Tisdag den 21 mars kl 19.00 i Folkets Hus.

Mötet syftar till att informera berörda om tidplan och processer samt att svara på eventuella frågor. På mötet kommer representanter från IP Only och kommunen att närvara.

Eventuella frågor i dagsläget svarar IP Only på och nås via telefon 0200-43 00 00 alt e-post: kundservice@ip-only.se

Förtydligande gällande pris för fiberanslutning:
Ordinarie pris för fiberanslutning i Surahammars kommun är 22 900 kr (inkl moms) vilket står på de avtal som skickats ut till hushållen. Priset för anslutning till fiber via IP Only kommer dock aldrig att bli högre än 19 900 kr för en privatperson då möjligheten att nytta ROT och RUT finns. IP Only erbjuder fakturering i början av 2018 för att så många som möjligt ska ha möjlighet att använda ROT och RUT.

 

Sidan publicerad av: Lina Kihlmark
, 2017-03-14 08:41

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se