Du läser här:

Informationsmöten om räddningstjänsten i Surahammars kommun

Kommunstyrelsens ordförande i Surahammars kommun, Tobias Nordlander, vill bjuda in till två möten.

Inbjudan till FÖRETAG i Surahammars kommun.
Information och dialog kring räddningstjänsten. Nuläge och framtid.
Plats: Folketshus i Surahammar
Tid: tisdag den 16 maj kl. 08.00
Inbjudna:
Företag i Surahammars kommun
MBR (Mälardalens Brand & Räddningsförbund)
Surahammars ombud i MBR direktion

 

Inbjudan till ÖPPET MÖTE om räddningstjänsten i Surahammars kommun.
Information kring räddningstjänsten. Nuläge och framtid.
Plats: Folketshus i Surahammar
Tid: måndagen den 22 maj kl. 18.00
Inbjudna:
Intresserade av räddningstjänst i Surahammars kommun
MBR (Mälardalens Brand & Räddningsförbund)
Surahammars ombud i MBR direktion

 

Tobias Nordlander, Kommunstyrelsens ordförande i Surahammars kommun

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2017-05-12 15:18

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se