Du läser här:

Information till boende i Gammelby

Det har blivit dags att påbörja ledningsarbete på Färnebovägen.

Mellan kl. 08.00-16.00 på vardagar kan vattenleveransen stoppas någon gång under dagen.

Arbetet är planerat att pågå från 4 april till 6 maj, men som alltid kan oförutsedda händelser påverka tidsplaneringen.

Asfaltering sker månadsskiftet aug/sep.

Hur påverkas du av arbetet?

När vi byter ventiler kommer ni vara utan vatten till er fastighet, så tappa upp vatten så du har till kaffe och matlagning under dagen.

Vi stänger aldrig av före kl. 08.00

Grumligt vatten kan förekomma efter en avstängning. Grumligheten är ofarlig. Spola en stund tills vattnet är klart igen. Tvätta inte ljus tvätt i samband med att ni får tillbaka vattnet, utan vänta ett dygn.

Framkomligheten kommer vara begränsad genom Färnebovägen/ Svetsarvägen.

 

Funderingar eller synpunkter?

Kontakta oss på Surahammars Kommunal Teknik AB

Per Sahlander
VA-ledningsnät
0220-467 13

Växel: 0220-467 00

Sara Klavdal


, 2016-04-07 13:59

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se