Du läser här:

Köldmedierapportering för berörda företag

Om din anläggning eller verksamhet omfattas av läckagekontroll för köldmedia är det dags att skicka in rapporten för år 2016 till Miljökontoret. Senast den 31 mars behöver vi den.

Om du, som äger anläggningen, inte lämnar in rapporten i tid eller om kontrollen inte blivit av kan du behöva betala en miljösanktionsavgift. För närvarande är avgiften 1000 kr för en försenad årsrapport och 5000 kr om kontrollen uteblivit eller utförts med lägre intervall än vad läckagekontrollen avser. Beloppet tillfaller staten. Miljökontoret kommer också att ta ut en handläggningsavgift per timme av ärendet om kontrollen uteblivit eller lämnats in försent.

Vi frågor maila miljokontoret@surahammar.se eller ring 0220-390 00

Mer information om köldmedia hittar du här

Sidan publicerad av: Lina Kihlmark
, 2017-02-15 13:54

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se