Du läser här:

Kommunens Arbetscenter planerar för flytt

Arbetscenter behöver mer ändamålsenliga lokaler för att kunna utöka sina olika verksamheter och möta de behov som finns i kommunen. Verksamheten har idag sina lokaler på fler platser runt om i Surahammar, där möjligheten till utveckling av verksamheterna idag är begränsad. Arbetscenter har en väl utvecklad samverkan mellan Arbetsförmedlingen och IFO – ekonomiskt bistånd. 

I och med det planerade förvärvet av den sk AQ fastigheten (som var en av punkterna på Kommunstyrelsen den 20 februari) möjliggör man både en utökad verksamhet samt att man får hela verksamheten under ett och samma tak vilket har flera positiva effekter.

Områdeschef Bengt Eriksson berättar:

I vår samverkan så har vi ambitionen att minska ungdomsarbetslösheten samt att få personer att gå från försörjningsstöd till egen försörjning. Det finns idag begränsningar att få in nya personer i verksamheten p.g.a arbetsmiljön gällande utrymmen.

Det finns i Surahammars kommun personer som har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden av olika anledningar.
Att Surahammars kommun kan samordna sysselsättningen på en plats kommer att vara en framgångsfaktor. Ett flertal, där ibland unga, som har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden kommer att riskera ett långvarigt utanförskap. Därför är det viktigt att vi prioriterar dessa unga personer och fångar upp dem genom att tidigt gå in och förhindra utanförskapet och att de ska få en framtida egen försörjning.

En sammanflytt av de olika verksamheterna med större utrymmen kommer att medföra större möjligheter att möta behoven som finns. Vi kommer i de nya lokalerna att kunna skapa nya sysselsättningsmöjligheter för våra målgrupper. Sysselsättningen ska vara anpassad till vår målgrupp. Ungdomar som blir inskrivna i verksamheten kommer att kartläggas och motiveras utifrån deras egna målsättningar.
Målsättningen för Arbetscenter är att vara en plats att komma igång och få stabilitet för att sen gå vidare i arbetslivet. Insatsen kommer bl.a att vara arbetsträningar, praktikplatser, språkträning, anställningar med stöd från Arbetsförmedlingen.

En samlokalisering kommer också att medföra en mer effektiv arbetsgrupp inom arbetscenter, där arbetsledare och administrativ personal kommer att ha daglig kontakt vilket möjliggör att verksamheterna utvecklas.

Ett slutgiltigt beslut i frågan fattas av kommunfullmäktige den 6 mars

I dagsläget ingår bland annat följande verksamheter inom Arbetscenter, vilka man planerar att utöka i och med den planerade flytten.

Skogsvård
Gräsklippning
Loppis
Bilvård
Återvinningsstationer (ser till att det är snyggt runt omkring)
Snöskottning
Sopkörning
Snickeriet

 

Lina Kihlmark


, 2017-02-25 08:00

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se