Du läser här:

Kommunens företagsregister

Surahammars kommun har ett lokalt företagsregister. Syftet med registret är dels att skapa förutsättningar för en snabb och bra dialog mellan kommunen och företagen men också att ge besökare en möjlighet att öka sina kunskaper om vilka resurser och kompetenser som finns på hemmaplan.

I registret finns idag ca 450 aktiva företag, från enskilda firmor till större aktiebolag.

Här hittar ni företagsregistret

Sara Klavdal


, 2016-04-28 07:11

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se