Du läser här:

Köpeavtal undertecknat

Surahammars kommuns köp av fastigheten där AQ har bedrivit verksamhet är nu klart.
Arbetscenter i Surahammars kommun kommer nu att inleda arbetet för att anpassa lokalerna till sin verksamhet och flytta in där. I den nya lokalen kommer Arbetscenters verksamheter att samlas med bl.a. Arbetscenters Loppisverksamhet samt den nystartade Fritidsbanken.

De nya verksamheterna väntas starta efter sommaren.


Lina Kihlmark


, 2017-04-20 06:39

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se