Du läser här:

Lågflygning

Från mitten av maj och cirka åtta veckor framåt utför Sveriges geologiska undersökning (SGU), tillsammans med Wermlands-flyg geofysiska flygmätningar i ett område i norra Västmanland och södra Dalarna. Aktuellt område är markerat med röd ram i kartbilden. Mätningarna görs på 60 meters höjd med 200 meters linjeavstånd. Syftet är att kartlägga berggrunden.

Mer information och karta över lågflygningsområdetPDF (pdf, 316.3 kB)


För mer information, kontakta:
Mats Wedmark, SGU, tel. 018-17 93 63
eller Stefan Mörck, Wermlandsflyg, tel. 070-209 18 05.

Sara Klavdal


, 2016-05-13 08:55

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se