Du läser här:

Lekplats Midgårdsparken avstängd 24 - 28 oktober

Lekplatsen i Midgårdsparken kommer under v.43, 24-28 oktober att vara avstängd för underhålls- och förnyelsearbete. Under arbetet kommer en del större maskiner att användas.
För allas säkerhet uppmärksamma och respektera avstängningsanordningar!!!


Önskas mer information, kontakta Surahammars KommunalTeknik AB, Per Andersson, telefon 0220-467 14

Gunilla Falk


, 2016-10-11 15:18

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se