Du läser här:

Lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Surahammars kommun är nu reviderade och antagna av kommunfullmäktige och träder ikraft den 1 juli 2017. Den innehåller grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats.

Skriften finns att hämta i kommunhuset samt att läsa i pdf-format i länken nedan: 

Reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter (finns på högerspalten i länkad sida)

 

 

Beslut, Klubba, Lag
Cristian Hidalgo


, 2017-06-15 16:30

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se