Du läser här:

Mätningar för ny detaljplan

En ny detaljplan ska tas fram över Starbäcksområdet (se karta). Till arbetet med detaljplanen behöver kommunen ta fram en uppdaterad grundkarta. Därför kommer det behövas kompletterings mätas i området samt intilliggande fastigheter. Personal från Metria kommer utföra mätningar i området på uppdrag av Surahammars kommun. De har legitimation och bil märkt Metria.

Sidan publicerad av: Gunilla Falk
, 2016-12-01 11:10

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se