Du läser här:

Naturvårdsbränning i Surahammars kommun

I dag, tisdag 23 maj, genomför Länsstyrelsen en naturvårdsbränning i naturreservatet Stora Flyten i Surahammars kommun. Bränningen beräknas starta efter lunch och pågå framåt kvällen. Naturvårdsbränningen innebär att lukt av brandrök kan kännas kring området.

Området är drygt 10 hektar stort och beläget i naturreservatet Stora Flytens östliga del, cirka fem kilometer sydväst om Virsbo. Tändningen är beräknad att starta kring lunch och fortgå under eftermiddagen.

Väderprognosen för bränningsdagen säger att vi kommer att ha mestadels nordliga vindar. Det innebär att röklukt kan kännas i området framförallt söder om Stora Flyten. Inga större tätorter bör bli berörda.

Bränningen utförs i Länsstyrelsens regi och på plats finns 10-12 personer som samtliga är utbildade i naturvårdsbränning. Efter att lågorna slocknat kommer området att bevakas tills ingen rök längre kan upptäckas.

Naturvårdsbränning

En naturvårdsbränning görs alltid då väderförhållandena är lämpliga och säkra. Bränningarna sker genom markbrand med låg intensitet. Vatten för släckning finns hela tiden tillgängligt. Under själva bränningen kan rökutvecklingen vara kraftig men röken stiger ofta snabbt. Bränningsledningen har kontinuerlig kontakt med Räddningstjänst under bränningsarbetet och det finns ingen anledning för allmänheten att kontakta SOS Alarm så länge man är säker på att röklukten kommer från naturvårdsbränningen. Mer information om naturvårdsbränning finns på www.lifetaiga.se

Vid brandområdet:

  • Respektera avspärrningar och information om var du får vara.
  • Blockera inte vägarna – stora räddningsfordon måste ha möjlighet att ta sig fram
  • Röken stiger oftast snabbt uppåt, men kan sjunka mot marken på kvällen.
  • Undvik att vara i området den närmaste tiden efter eldningen. Det är inte förbjudet område, men träd som brunnit kan falla och det är även sotigt.

Medier är välkomna att vara med vid bränningen, men måste i så fall av säkerhetsskäl meddela det i förväg till Erik Andersson.


För mer information, kontakta:
Erik Andersson Life Taiga, 010-224 94 20

Cristian Hidalgo


, 2017-05-23 10:03

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se