Du läser här:

Nu råder det eldningsförbud

Det är extremt torrt i skog och mark och risken för bränder är mycket stor. Från och med 3 juli råder därför eldningsförbud i Eskilstuna-, Strängnäs-, Västerås-, Hallstahammars- och Surahammars kommuner.

Förbudet gäller tills vidare och upphör då Räddningschef i beredskap vid RäddSam Mälardalen meddelar detta.

Förbudet innebär att det på allmän plats och i naturen endast är tillåtet att grilla i iordningställda grillplatser och i trädgårdsgrillar, då med icke gnistbildande bränsle så som kol eller briketter.

Inom din egen tomt är det endast tillåtet att grilla i egen iordningställd grillplats eller trädgårdsgrill, då med kol eller briketter. Engångsgrillar får inte användas.

Den som eldar är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.

Upplysning om aktuell brandrisk finns på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps webbplats: https://www.dinsakerhet.se/länk till annan webbplats

Beslutet är taget med stöd av Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

För mer information, kontakta:

Inre Befäl, RäddSam Mälardalen, 016-710 74 40, RC@eskilstuna.se

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2017-07-03 23:36

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se