Du läser här:

Nya mätresultat från Seglingsbergs badplats

Den omprovtagning av badvattnet som genomfördes vid Seglingsbergs badplats 2016-07-19 visar på tjänlig vattenstatus. Det innebär att det återigen är säkert att bada där.

/Miljökontoret

Bengt Eriksson


, 2016-07-22 11:53SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se