Du läser här:

Ny tidsplan för trafikomläggning väg 252

Tidsplanen har förändrats för när olika arbetsmoment på Olbergavägen kommer att utföras. Omledningen av trafik för att göra klart runt nya bron över Kolbäcksån framflyttad till sommaren (juli).

Övriga arbeten kommer kunna utföras runt brofästet utan att stänga av eller leda om trafiken, och de sista arbetena runt bron utförs i juli.


Gunilla Falk


, 2017-04-06 11:11

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se