Du läser här:

Nytt utbildningsprojekt i förskolorna

Ett nytt utbildningsprojekt har startats i Surahammars kommuns alla förskolor. Projektet handlar om att införa ett program som ska ge ökad omsorgskvalitet. Programmet heter International Child Development Programme men benämns oftast ICDP eller som på svenska Vägledande samspel. Programmet bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter.

Programmet ska uppmärksamma och utveckla personliga resurser och öka förståelsen genom lyhördhet och empati. Syftet är förebygga psykisk ohälsa hos barnet genom stöd och vägledning till pedagogerna. Kärnan i programmet är att man ska använda och utnyttja den kompetens som finns.

ICDP används i cirka 35 länder och i samarbete med organisationer som Save the Children, Unicef, Care och WHO. Programmet introducerades i Sverige år 2000 av Rädda Barnen och används idag i 25 % av Sveriges kommuner.

Förskolepedagogerna i kommunen kommer att utbildas teoretiskt och praktiskt i programmet under tre års tid och det kommer att finnas utbildningspiloter som har till uppgift att hålla programmet levande på varje förskola.

En lektor i pedagogik vid Mälardalens Högskola kommer att tillsammans med specialpedagogen göra en utvärdering efter projektets slut.

Läs mer om IDCP härPDF (pdf, 193 kB) och på www.icdp.selänk till annan webbplats


Sidan publicerad av: Sara Klavdal
, 2016-01-29 11:27

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se