Du läser här:

Parkera inte på gatan

Sandupptagningen är igång och vi ber er därför att inte parkera era fordon på de kommunala vägarna.

Läs den tidigare nyheten om sandsopningen här


Vi önskar er en trevlig vår!

Kommunalteknik

Sara Klavdal


, 2016-04-19 11:02

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se