Du läser här:

Positiv nyhet för våra Livsmedelsföretagare i Surahammars kommun

Kommunstyrelsen beslutade den 17 oktober att från årsskiftet införa den uppmärksammade Rättviksmodellen för livsmedelsinspektionerna. Det kommer att innebära att våra företagare slipper förskottfakturering och istället betalar när inspektionen är utförd.

Sidan publicerad av: Gunilla Falk
, 2016-10-20 17:00

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se