Du läser här:

Rekommendationer vid tömning av bassäng- och/eller poolvatten

Så här gör du med ditt bassäng- och/eller poolvatten

Poolvatten som behandlats med kemikalier bör inte kopplas på något avlopp, varken spill- eller dagvattenavlopp. Eftersom de flesta poolkemikalier är skadliga/dödliga för vattenlevande organismer kan utsläpp av poolvatten till spillvattenavlopp ställa till problem och ökade kostnader om reningsverkets biologiska reningsfunktioner slås ut. Utsläpp direkt i dagvattenavlopp kan orsaka störningar för befintliga ekosystem i sjöar och vattendrag.

Vattnet bör istället tömmas ut över gräsmatta, helst lite i taget i flera omgångar t ex via en smal slang, så att marken kan svälja undan vattnet på ett bra sätt och inte orsaka problem för den egna eller grannens fastighet. På detta sätt blir skadan för vattenlevande organismer begränsad och mycket mindre. Om vattnet behandlats med klor bör poolen få stå några dagar i solsken efter senaste kloreringen innan det börjar tappas ur.

För mer information klicka på länken nedan:

Länk - Rekommendationeröppnas i nytt fönster

Cristian Hidalgo


, 2017-08-22 14:44

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se