Du läser här:

Riddarskola på Bäckhammarskolan

Under våren har ett samarbete mellan Bäckhammarskolan och Sura-Ramnäs församling inletts i syfte att öka barns medvetenhet i frågor som rör etik, värderingar och attityd. Konceptet heter Riddarskolan och är något som Svenska kyrkan har arbetet med i många år. Riddarskolan sker i enlighet med skolans läroplan och skollagen.

Vad är då Riddarskolan?

Riddarskolan handlar om att ge eleverna i åk 3 och 4 inblick i de fem huvudegenskaper som riddarna står för:

Vänskap Tålamod Ärlighet Tjänstvillighet Trofasthet

Dessa egenskaper är grundläggande för att man ska kunna fungera i grupp med andra människor. Under riddarskolan ska de blivande riddarna kämpa för att få fem pärlor, som ett tecken på sin riddarvärdighet. En pärla för varje egenskap- Vänskapens pärla, Tålamodets pärla, Ärlighetens pärla, Tjänstvillighetens pärla och Trofasthetens pärla. Dessa pärlor är också de olika temana för varje träff.

Passen ligger under vanlig lektionstid i klassrummet och består av samtal, oftast i ring på golvet, övningar/kämpalekar som handlar om den aktuella riddaregenskapen. Det tar cirka två timmar att genomföra vart och ett av de fem temana. Det är viktigt att det känns positivt för eleverna, ingen växer av att känna sig misslyckad. Däremot kan man kanske lära sig att tänka i lite nya banor om man ställs inför utmaningar i lagom dos.

På temat tjänstvillighet/tacksamhet kommer Civilförsvarsförbundet och håller Första hjälpen och Hjärt- & lungräddning med lärlingarna.

Riddarskolan är inte undervisning i kristendom, det är övning och reflektion i etik och värderingar. Viktigt att poängtera också är att man i Riddarskolan inte får lära sig att kämpa och slåss mot varandra.

I morgon tisdag den 21 mars ca kl 9.40 är P4 Västmanland med på ett pass av Riddarskolan och direktsänder!

Vill ni veta mer om Riddarskolan är ni välkomna att kontakta:

Maria Jäder Tietäväinen, St Olovs Vägvisare
Församlingspedagog
Teefonl: 0220-464 69
E-post: maria.jader.tietavainen@svenskakyrkan.se

 

Sidan publicerad av: Lina Kihlmark
, 2017-03-20 09:27

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se