Du läser här:

Sandsopning i Surahammar, Ramnäs och Virsbo

Sandupptagning (sopning) av gator, trottoarer och gång/cykelvägar kommer att ske med början under v. 15 i Surahammar, Virsbo och Ramnäs

Passa på att sopa ut sanden från murar och staket. Sopa dock inte ihop sanden i högar. Ta bort löv, grenar och annat växtmaterial.

Fastighetsägare, se även till att grenar och kvistar från träd och buskar inte hänger ut över gator, trottoarer och gång/cykelvägar. För mer information läs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Växtmaterial lämnas till Återbruket i Surahammar. Infomation om öppettider finns här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För ytterligare information kontakta: PEAB på telefon 0220-313 95.

 

Lina Kihlmark


, 2017-03-31 18:36

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se