Du läser här:

Sandupptagning i Surahammar, Ramnäs och Virsbo

Sandupptagning (sopning) av gator, trottoarer och gång- och cykelvägar kommer att ske med början under v. 15 (11/4) i Surahammar, Ramnäs och Virsbo.

Passa på att sopa ut sanden från murar och staket, sopa dock inte ihop sanden i högar. Ta bort löv, grenar och annat växtmaterial. Detta ska lämnas till närmaste återbruk, se öppettider härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsägare, se även till att grenar och kvistar från träd och buskar inte hänger ut över gator, trottoarer och gång- och cykelvägar. Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om hur vi kan göra trafiken säkrare på bostadsgator genom att skapa fri sikt.

För ytterligare information kontakta PEAB: 0220-313 95 eller gatorvagar@suratek.se

Sara Klavdal


, 2016-03-30 10:11

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se