Du läser här:

Slåtter på Stavtorpsängen

Nu slåttras Stavtorpsängen för att gynna nästa års blomsäsong. Sommarens blomprakt var fantastisk och många gladdes åt blomsterängen, både vi människor, fjärilar och andra insekter. Nu har blommorna vissnat ner, fröställningarna mognat och spridit sina frön inför kommande år. Gräset slås av och fraktas bort för att gynna blomsterprakten, vi hoppas på en fin blomsteräng många år framöver.

Foto: Inger-Marie Carlsen

Cristian Hidalgo


, 2017-09-08 14:48

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se