Du läser här:

Snöröjning i Surahammars kommun

Vintern kommer varje år och kan ibland innebära besvärliga förhållanden för trafikanter, cyklister, gående mfl.
Men den kan upplevas mindre problematisk om man vet hur kommunen arbetar och om man förbereder sig själv på de sätt man kan.

Snöröjningen i Surahammars kommun sköts av kommunen via en upphandlad entreprenör, PEAB. Snöröjning startar när det är ca 5 cm nysnö på kommunens gator, (= klass 1 och klass 2). Vid normala förhållanden tas snöröjningen ut kl 03.00. Det tar mellan åtta och tolv timmar att ploga hela kommunen.

Trottoarer snöröjs endast vardagar mellan 07.00-16.00.

För med detaljerad information om vårt gemensamma ansvar vintertid kan ni läsa här

Vid växelvis värme och kyla bildas snabbt istappar vid tex gatlyktor så var extra varsamma och se upp för dessa ibland fallanda tappar.

Tillsammans skapar vi bra förutsättningar för en trafiksäker och framkomlig vinter!

Lina Kihlmark


, 2017-01-05 10:18

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se