Du läser här:

Sök 2017 års Kultur- och Idrottsstipendium!

Surahammars kommun utlyser 2017 års kultur- och Idrottsstipendium

Följande regler gäller:

  • Person som är bosatt eller född inom kommunen eller har annan särskild anknytning till denna
  • Sammanslutning eller förening som har verksamhet inom kommunen
  • Person eller sammanslutning som uträttar eller har uträttat kulturarbete med anknytning till kommunen
  • Person eller lag som utfört en betydande idrottslig prestation
  • Stipendierna är på 5 000 kronor vardera
  • Samma mottagare kan tilldelas stipendierna mer än en gång
  • Förslag på förtjänta personer eller förening samt en kort motivering lämnas/skickas till:

Kärnhuset Ung Fritid

Västeråsleden 10

735 23 Surahammar alt

urban.dimberg@surahammar.se

Vi vill ha förslagen senast 2017-11-03

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2017-09-12 11:50

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se