Du läser här:

Sök fondmedel senast 17 oktober

Fondmedel kan sökas ur följade två fonder.

Albert och Lisa Fredrikssons donationsstiftelse
Behöriga att söka är i första hand ”i kommunen boende blinda, som äro i behov därav ” i andra hand ” till andra inom kommunen boende sjuka”. Här finns anmälningsblankettenPDF (pdf, 28.9 kB).

Stiftelsen för vidareutbildning inom skog och jordbruk för mantalsskrivna personer inom Surahammars kommun
Behöriga att söka är ”personer skrivna i Surahammars kommun, vilka genomgått den obligatoriska skolan, för vidareutbildning inom jord- och skogsbruk”. Här finns ansökningsblankettenPDF (pdf, 32.6 kB).

Ansökan skall vara inlämnad senast 17 oktober 2016.

Upplysningar
Närmare upplysningar om stiftelserna kan erhållas genom Surahammars kommun, Christina Sandin tel.0220-390 09.

Ansökningsblanketter finns även i kommunens reception

Adress: Surahammars kommun, Stiftelser, Box 203, 735 23  SURAHAMMAR.

Gunilla Falk


, 2016-09-16 10:49

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se