Du läser här:

Spången i Ramnäs är avstängd pga rasrisk

Efter avslutad besiktning har konstaterats sådana allvarliga skador på bland annat bärande konstruktioner att Spången överhuvudtaget inte är säker att beträda.
Spången kommer därför att vara avstängd för all gångtrafik i väntan på vilka åtgärder som skall vidtas.

Vänligen respektera de avspärrningar som finns, de finns där för er säkerhet!

För mer information kontakta Per Andersson:
0220-467 14
per.andersson@suratek.se

Sara Klavdal


, 2016-05-20 08:28

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se