Du läser här:

SPOLNING AV VATTENLEDNINGSNÄTET I SURAHAMMARS KOMMUN

Vi har fått in information från allmänheten om att det saknas vatten alternativt att det är lågt tryck på vissa vattenkranar.Vi hänvisar till den information som KommunalTeknik AB gått ut med på sin hemsida.

Följande information finns tillgänglig på Kommunaltekniks hemsida.

Spolning av vattenledningsnätet i ­­Surahammars kommun sker

Vecka 39–40 Surahammar

Vecka 41–42 Ramnäs och Virsbo.

Missfärgning av vattnet kan ske. Iakttag för­siktighet vid tvätt och matlag­ning.

Låt gärna vattnet rinna ett tag innan ni använder det.

För ytterligare information kontakta:

Surahammars KommunalTeknik AB på tel. 0220-467 00

 

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-11-05 11:40

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se