Du läser här:

Sprängningsarbete vid Surahammar

Trafikverket utför sprängningsarbete vid Surahammar från och med den 24 februari.

För att de ska komma fram med vägen behöver de spränga loss berg. De kommer att spränga cirka 1,4 km från bostadsområdet Stavtorp i Surahammar och arbetet beräknas vara klart i slutet av mars 2016.

Hur går det till?

När de spränger så börjar de med att borra hål i berget. Efter sprängningen krossar de berget till rätt dimension, bergmaterialet används nämligen för att bygga upp den nya vägen. Detta ger mindre miljöpåverkan genom minskade transporter. Sprängningsarbetena sker på ett kontrollerat sätt långt ifrån fastigheterna i Surahammar. Som en extra säkerhet sätts vibrationsmätare för att säkerställa att riktvärden inte överstigs.

Vid sprängningen använder de två olika ljudsignaler för att skapa säkerhet före, under och efter sprängningen;

  • Flera korta signaler betyder att sprängningen startar.
  • En lång sammanhängande ton betyder att sprängningen är över.   

Tider för sprängning

Sprängning sker normalt eftermiddagstid måndag till torsdag. Tiderna kommer att uppdateras kontinuerligt på Trafikverkets hemsida.

Hur kommer jag som närboende att påverkas av sprängningsarbetet?

Även om det ibland kan låta mycket, sker sprängningsarbetena på ett kontrollerat sätt långt ifrån fastigheterna i Surahammar. Som en extra säkerhet sätter de vibrationsmätare på utvalda platser för att säkerställa att riktvärdena inte överstigs.

Riktvärden för fastigheter vid sprängning beräknas utifrån en svensk standard, SS 460 48 66:2011. De parametrar som avgör riktvärdet är hur marken ser ut och vad den består av, vilken typ av byggnad som berörs, vad fastigheten är byggd av och vilket avstånd det är till sprängplatsen.

I den riskanalys som upprättas innan projektet startar tittar man enligt tre olika standarder utifrån vad projektet avser vilka hus som kommer beröras och beräknar de riktvärden som gäller för berörda fastigheter. I riskanalysen beskrivs även vilka fastigheter som ska besiktigas och förslag på var vibrationsmätning ska utföras.

Läs mer om vägbygget på Trafikverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om vägbygget 252länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sara Klavdal


, 2016-03-02 10:23

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se