Du läser här:

Surahammar i topp på flera punkter!

För sjunde året i rad publicerar Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Socialstyrelsen gemensamt rapporten ”Öppna jämförelser- Vård och Omsorg om äldre”.

Sammanställningen är ett värdefullt instrument för analys och stöd i utveckling inom vården och omsorgen om äldre. Årets rapport belyser kvaliteten på vården och omsorgen utifrån olika perspektiv och områden. Källor för rapportens innehåll är Nationella enkäter, officiell statistik och nationella kvalitetsregister. Viktigt att notera är att det är anhöriga och kunder som har svarat på enkäterna.

Bland annat står att läsa att Surahammars kommun placerar sig på plats 8 av 264 kommuner när det gäller frågan om bemötande, förtroende och trygghet inom särskilt boende, motsvarande siffra för hemtjänsten är plats 39 av 287. Även på frågan om riskförebyggande åtgärder inom särskilt boende placerar sig kommunen i topp, på plats 8 av 276 kommuner.

När det gäller aktiviteter och känsla av ensamhet i särskilt boende hamnar Surahammar på plats 34 av 262.

Martina Nordin, förvaltningschef, säger att hon är mycket stolt och glad att vi i Surahammar har så fina resultat inom flera viktiga områden.
-Ett stort tack till all personal av alla olika yrkeskategorier som arbetar för våra kunders bästa, vi fortsätter vårt arbete för att göra bästa kvalite för den budget vi har till vårt förfogande.

Med dessa insikter fortsätter kommunens arbete med att skapa en trygg och bra vård och omsorg för de äldre i vår kommun.

 

Lina Kihlmark


, 2017-03-31 06:30

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se