Du läser här:

Trafikomläggning väg 252

Under kommande veckor fortsätter arbetet med de nya anslutningarna till Olbergavägen och vi kommer att låta trafiken på Olbergavägen börja använda den nya sträckningen under vecka 14.

Vi har arbetat meda anslutningarna för att från och med 3 april ta den nya Hallstaanslutningen och nya anslutningen norrut mot Olbergavägen i bruk. Vi planerar sedan att börja göra iordning runt brofästet och fylla upp runt brostödet.

Trafikomläggning
Trafiken som åker på Olbergavägen kommer från och med 3 april att åka enligt markeringen på kartan som finns på baksidan av detta papper. Boende längs Olbergavägen mot bron kommer att kunna ta sig till sina fastigheter som tidigare, avstängningen sker närmare broläget. Boende i Stentorp och Kuppelkärret åker den nya vägen och svänger in från den.

Detta meddelar Trafikverket i ett informationablad som du kan läsa i sin helhet härPDF (pdf, 526.6 kB).

Vill du veta mer? Kontakta gärna Trafikverkets kundtjänst på telefon 0771-921 921 eller använd dig av kontaktuppgifterna nedan.

Projektledare: Knut Hawby 010-124 01 50 knut.hawby@trafikverket.se
Biträdande projektledare: Erik Groth 070-530 14 80 erik.groth@trafikverket.se Byggplatsuppföljare: Mattias Jonforsen 010-505 48 70 mattias.jonforsen@afconsult.com
Projektchef PEAB: Björn Fernström 073-337 27 95 bjorn.fernstrom@peab.se

Lina Kihlmark


, 2017-03-28 09:56

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se