Du läser här:

Trafiktrubbel i Surahammar

Den 6 - 28 oktober kommer”Fiber-folket” att utföra s.k. traditionell schaktning på Villavägen, från Torsgatan/Omvägen till Centralgatan/Gjutargatan-Borevägen och på Snickargatan i Surahammar. Det kommer att medföra en besvärligare trafiksituation på nämnda platser men det blir bra när det blir färdigt.

Gunilla Falk


, 2016-10-06 16:02

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se