Du läser här:

Två nya avdelningar med demensboende öppnar inom kort

Med anledning av kommunens ökade behov av flera platser för demenssjuka är det glädjande att berätta att vi inom kort kommer att öppna två nya demensavdelningar i Surahammar.
Källbogården som idag har ett korttidsboende görs om till ett demensboende, vilket det fungerar som idag mer eller mindre. Här kommer inte förändringen att bli så märkbar för de boende.
I Österängens servicehus pågår just nu arbetet för fullt med färdigställandet av en ny avdelning för dementa. Den kommer att heta Blomsterängen och ha plats för 7 boende när den är klar i mars.

Detta är mycket glädjande för både de som är i behov av demensvård, deras anhöriga samt den personal som idag arbetar där. Positivt är det också att det öppnas upp nya arbetstillfällen då kommunen kommer att behöva bemanna den nya avdelningen.

På Hallonvägen blir det även ett nytt korttidsboende.

Lina Kihlmark


, 2017-02-14 16:54

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se