Du läser här:

Vägarbete vid korsningen Dalavägen/Källbergsvägen i höjd med Starbäcksskolan

På grund av VA-arbeten kommer korsningen vid Starbäcksskolan/ Dalavägen vara avstängd mellan måndagen den 25 september och lördagen den 14 oktober. Omledning av trafik kommer att ske.

Cristian Hidalgo


, 2017-09-20 16:08

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se