Du läser här:

Vårdcentral och sjukgymnastik flyttar till centrum och ett nytt gym öppnar.

Under första halvåret 2018 kommer vårdcentralen och sjukgymnastikens verksamhet samt ett nytt gym flytta in i kommunens fastighet i centrum. Detta kommer att bli ett jättelyft för centrum och är efterlängtat.

Vårdcentralen i Surahammar kommer att hyra merparten av den fastighet som Surahammars kommun köpte i slutet av 2016. Resterande del av byggnaden kommer att hyras av de sjukgymnaster som idag arbetar på vårdcentralen i eget företag, Conny Venngren och Peter Forsberg. Förutom att bedriva sjukgymnastik som idag så kommer de att öppna ett modernt gym öppet för allmänheten.

-Gymmet kommer att vara öppet för alla både på dag- och kvällstid, och kommer att vara inriktat på målgruppen 40+, säger Peter Forsberg och Conny Venngren.

Det kommer att vara en mer avskalad och trivsam miljö med lugnare musik. Lokalerna kommer att ha både gymutrustning och funktionell yta. Även ett fik kommer att finnas i gymmets lokaler och 4 st fysioterapeuter kommer att finnas tillgängliga för de som tränar.

Vårdcentralen är idag belägen på Österängsvägen i Surahammar. Vårdcentralen drivs av Praktikertjänst AB. Vårdcentralens sjukgymnastik bedrivs på uppdrag av sjukgymnasterna Conny Venngren och Peter Forsberg. På vårdcentralen och sjukgymnastiken arbetar idag 25-30 årsanställda.

-Detta är ett jättelyft för Surahammars centrum, säger kommunstyrelsens ordförande Tobias Nordlander.
I en tid när centrumkärnor i de flesta kommuner har problem så lyckas vi vända trenden! Vi får in långsiktiga och stabila hyresgäster som kommer att medföra en avgörande förnyelse av torgmiljön. Självklart kommer det att märkas positivt att ytterligare 25-30 personer kommer att arbeta där och att 300-400 personer per dygn kommer att röra sig till och från byggnaden. På kvällstid kommer folk att strömma till och från gymmet vilket gör att det blir mera liv och rörelse även efter ordinarie affärstid. Allt detta kommer att vara bra för alla som rör sig i centrum och för de företag som finns där idag.

Även Lotta Ringström, verksamhetschef på vårdcentralen ser många fördelar med en flytt.

-Vi ser många fördelar med att flytta då vi börjar växa ur våra nuvarande lokaler. Jag tror även att rekrytering av fasta läkare kan bli lättare med nya fräscha lokaler men även då det blir nära till tåg o buss.

-Vi måste ha tillgång till träningslokaler från 2018 enligt vårdavtalet. Ett hälsans hus skulle vara ett mycket bra lyft för våra patienter och för hela kommunen.

Under år 2017 kommer det att ske anpassningar och ombyggnationer av lokalen och inflytten är beräknad att ske under första halvåret 2018.

 

Lina Kihlmark


, 2017-02-03 10:03

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se