Du läser här:

Vattentillgången i Surahammars kommun

Vattnet i Surahammar produceras i Rävnäs vattenverk. Grundvatten från grusåsen tas upp via grundvattenbrunnar, luftas och återinfiltreras i grusbäddar. Detta görs för att avskilja järn och mangan. Därefter tas vattnet upp igen, pH-justeras och skyddskloreras. Dricksvattnet klassas som ett livsmedel och har hårda kvalitetskrav. Se livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2001:30.

Vattentillgången i kommunen ser i dagsläget bra ut.

Vattnet håller en god kvalitet och kommunen jobbar ständigt för att bibehålla den goda kvalitén.

För information om dricksvattnet i kommunen följ länken nedan:

Information om dricksvattenöppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen har en sida med information om vattensituationen i länet.För information om vattensituationen i länet följ länken nedan:

Vattensituationen i länetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2017-06-07 16:29

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se