Du läser här:

Vett och etikett i skidspåret

I Surahammars kommun är vi lyckligt lottade med att ha fina och välskötta skidspår. Vi har bl. a. Elljusspåret och Lindmursspåren i Surahammar, elljusspåret i Ramnäs och elljusspåret Skräddartorpet i Virsbo. Dessa sköts av ideellt arbetande personer som lägger ner enormt mycket tid och möda för att preparera spåren och vi måste visa respekt för detta arbete. Skidåkning är och ska vara en lustfylld motionsform både för elitmotionärer och vanliga motionärer.

För att alla ska trivas i skidspåren tänk på detta:

  • Vid dubbelspår: Åk inte i bredd och håll till höger, vänster spår är omkörningsspår.
  • Vid enkelspår kliver den snabbare åkaren ut vid omkörning, ”Ur spår” gäller bara vid utlyst tävling.
  • Respektera åkriktningen.
  • Om du ramlar, ta dig snabbt åt sidan för att undvika påkörning från bakomvarande åkare
  • Hjälp varandra! T ex om någon ramlat, kolla så att personen inte är skadad
  • Var rädd om spåren: Undvik att saxa uppför och att ploga i nedförsbacke. Om du måste, kliv ur spåret och saxa/ploga där.
  • Gå/löp inte i preparerade skidspår. Skidspåret är hela ytan där spåret/spåren är anlagda, alltså även mittdelen (som oftast är preparerad för fristilsåkning, sk. ”skate”).
  • Inga hundar är tillåtna i skidspåren.

Var trevliga mot varandra och använd sunt förnuft i skidspåren. Mycket nöje!

Kontaktperson: Per Andersson 0220-467 14.


Foto: Kim Lill

Sara Klavdal


, 2016-01-29 07:37

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se