Du läser här:

Viktiga lärdomar från skogsbranden i Västmanland

− Det finns viktiga lärdomar att dra av den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Det handlar både om hur krisberedskapen fungerar på övergripande nivå och hur arbetet med skydd mot olyckor bedrivs inom framför allt kommunal räddningstjänst. Det säger MSB:s generaldirektör Helena Lindberg.Den 31 mars 2016 överlämnade MSB rapporten ”Ansvar, samverkan, handling – åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheter från skogsbranden i Västmanland 2014” till regeringen.

MSB har på regeringens uppdrag analyserat 26 olika utredningar och utvärderingar som rör skogsbranden och kan konstatera att gemensamma utvecklingsbehov har identifierats.

− Slutsatserna från rapporten stärker den riktning som MSB går i och har i vissa fall hjälpt oss i planeringen av vårt fortsatta utvecklingsarbete. Utifrån den samlade kunskap vi nu har lämnar MSB förslag till regeringen för att ytterligare stärka krisberedskapen, säger Helena Lindberg.

Läs mer och ta del av rapporterna på hemsidan för Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Sara Klavdal


, 2016-03-31 13:17

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se