Du läser här:

Allmän information om badplatserna i kommunen

Kommunen utför regelbundet provtagningar vid badplatserna i Virsbo, Seglingsberg, Brattheden, Campingbadet och Lisjö. Samtliga bad har vid senaste provtagningen uppvisat tjänligt resultat utifrån de kriterier som finns för badvatten. Provtagningarna har dock visat högre halter än normalt av bakterier vid samtliga provtagna badplatser. Vi följer utvecklingen med täta, återkommande provtagningar. Vi rekommenderar att man undviker att få i sig badvatten.

Vid frågor kontakta Miljökontoret
E-post: miljokontoret@surahammar.se
Telefon: 0220-390 28 eller 0220-390 00 (växel)

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2018-08-08 15:00

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se