Du läser här:

Avrådan från att bada vid Campingbadet

Flera besökare av Campingbadet har anmält att de blivit magsjuka efter att de badat i vattnet. Källan är inte hittad och provtagning av vattnet skedde måndag 30 juli. Svar på dessa prover kommer nästa vecka (vecka 32). Vi avråder från bad vid Campingbadet under tiden vi utreder och tills vi har fått svar på de prover som är tagna.

Om du eller någon i din familj har sjukdomssymptom efter bad vid Campingbadet, önskar vi att du kontaktar Miljökontoret för eventuell provtagning hos smittskyddsenheten i Västerås.
Mejl: miljokontoret@surahammar.se
Telefon: 0220-390 28 eller 0220-390 00 (växel)

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2018-07-31 15:30

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se