Du läser här:

Bra resultat för kommunen i arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Enligt undersökningen Kvinnofridsbarometern 2017, som Unizon (riksförbundet för Sveriges tjej- och kvinnojourer) genomfört, ligger Surahammar bra till i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Undersökningen mäter hur Sveriges kommuner arbetar för och prioriterar kvinnor och barn som utsätts för våld av män. Enligt resultatet bedriver Surahammars kommun ett bra och grundläggande arbete mot mäns våld mot kvinnor vilket såklart är positivt och särskilt när det, enligt Unizon, brister hos ett stort antal kommuner i landet.

Vad som enligt Eva-Lena Odeling, tf. Socialchef, är en viktig del i att det fungerar så bra i kommunen är samarbetet med polisen, socialtjänsten och skolan samt samverkan med länsstyrelsen. Hon pekar även på resurser och utbildningar som en grundpelare i arbetet.
– Med tanke på att vi är en relativt liten kommun är det väldigt positivt att vi kan ha en projektanställd som samordnare för just kvinnofrid. Dessutom har vi regelbundna utbildningar och frågan är väldigt viktig hos socialnämnden vilket ger ytterligare stöd till arbetet, menar Eva-Lena.

Surahammars kommun arbetar mycket bra med grundläggande funktioner för att motverka mäns våld mot kvinnor, så som att ha mätbara mål för arbetet samt att de kartlagt förekomsten av våld och behovet av stöd och skydd i kommunen. Numera är det enligt lag möjligt att bevilja insatser till barn under 18 år utan båda vårdnadshavarnas godkännande, och det är något som Surahammar tagit fasta på. Det ser dock dystert ut i övriga landet där endast var fjärde kommun tillåter detta, vilket gör att förövaren i många fall kan neka sitt barn insatser.

Tobias Nordlander, kommunstyrelsens ordförande i Surahammar, anser att arbetet mot mäns våld är en viktig del av kommunens ansvar och gläds åt resultatet av undersökningen.
– Jag ser väldigt positivt på att vi arbetar med funktioner som underlättar och är ett stöd vid utvecklingen av insatserna. Att kunna ge bra stöd och vård i den här typen av fall är oerhört viktigt, säger han.

Läs nyheten på Mynewsdesklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Axel Kjellin


, 2018-04-12 14:15

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se