Du läser här:

Djurfoder

Efter att ha fått frågan från invånare har vi inventerat vilka områden i Surahammars kommun som finns att slå djurfoder på. Det är fyra områden, ett i vardera Virsbo och Surahammar samt två områden i Ramnäs. Bönderna får ingen ersättning, men får behålla fodret. Det är inte tillåtet att sälja gräset, det få bara användas som djurfoder. Efter slåtter/pressning/inplastning ska fodret/balarna tas bort omgående. Slåttern ska utföras på ett yrkesmässigt, säkert sätt och sker på eget ansvar. De ytor som finns att tillgå är ytor som normalt inte används till foder och det kan finnas stenar, aluminiumburkar, plast och annat olämpligt i gräset. Vi vill betona detta då nyttjande av dessa områden sker på egen risk.

Vid intresse mejla till gatapark@surahammar.se senast kl. 12.00 den 13 juli. Skriv vilket område ni är intresserade av, vid flera intressenter sker lottdragning.

Nedan finner ni länkar till google maps för aktuella platser:

Ramnäs Äng vid voltvägenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Ramnäs, äng vid Voltvägen

Ramnäs, äng vid Norrbyvägen

Virsbo, äng vid Jägargatan

Surahammar, äng vid Ekängsbadet

Foto: Inger-Marie Carlsen

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2018-07-10 10:55

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se