Du läser här:

Förseningar i sophämtningen på grund av ishalka

VafabMiljö upplyser om att det blir förseningar i sophämtningen i hela regionen på grund av ishalkan, och i vissa fall uteblir hämtningen helt. Låt kärlet stå framme tills det blivit tömt.

Har du frågor eller problem med överfulla sopkärl, kontakta VafabMiljös kundservice på 020-120 22 20 eller kundservice@vafabmiljo.se.

Håll utkik på vafabmiljo.selänk till annan webbplats och i deras sociala kanaler för mer information och uppdateringar.

Foto: VafabMiljö

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2018-12-21 10:48

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se